Med CLAAS er Smart Farming enkelt

Digitalisert landbruk med CLAAS

Å jobbe i felten er essensen av arbeidet ditt. Men landbruket omfatter også skrivebordsoppgaver som planlegging og dokumentasjon. Med den Smart-Farming program og maskiner fra CLAAS kan du koble sammen maskinene og driften, automatisere dokumentasjonen og være perfekt posisjonert for presisjonslandbruk. Teknologien lokaliserer maskinene dine, viser forbruket av driftsmidler, registrerer ytelsesdata, håndterer dokumentasjonen og bestemmer optimaliseringspotensialet. På denne måten kan du spare mye tid, verdifulle ressurser og dermed penger.

Med Smart Farming rekker du mer

I lang tid var landbruket drevet av teknologiske fremskritt innen landbruksmaskiner. I dag handler det imidlertid ikke lenger bare om maksimal ytelse, men om målbar effektivitet, nøyaktig bruk av ressurser og svar på nye utfordringer. Disse inkluderer økt etterspørsel etter landbruksprodukter, mangel på kompetanse, økende kostnader og endrede klimaforhold. Det finnes en løsning på alt dette, nemlig Smart Farming.

Smart Farming betyr bruk av moderne informasjonsteknologi for landbruket, dvs. digitalisering av din egen gård og automatisering av visse områder. Ved bruk av Smart Farming har du som bonde muligheten til å redusere kostnadene, øke avkastningen og minimere tiden for kontorarbeid ved hjelp av sensorer, satellittteknologi og integrerte systemer. Og: Smart Farming hjelper deg også med å drive mer bærekraftig.

Bruk av sensorer og satellitter gjør at du kan arbeide så nøyaktig som mulig ute i felten. Løsninger som GPS PILOT CEMIS 1200 fra CLAAS gjør det mulig for landbruksmaskiner å praktisere presisjonslandbruk, f.eks. når du bruker kjøresporene og avlingskartene du har definert. Dette forhindrer overlapping og helligdager.

Reduser kostnadene med maskinoptimalisering

Automatisert maskinoptimalisering, f.eks. med CEMOS fra CLAAS, er en god introduksjon til Smart Farming. Den intelligente følgesvennen om bord hjelper deg som et system for kjøreassistanse og maskinoptimalisering, f.eks. i traktorer, med å redusere drivstoffkostnadene med opptil 16,8 % og øke ytelsen med opptil 16,3 %. De foreslåtte innstillingene for traktoren, skurtreskeren eller snitteren kan utformes for maksimal effektivitet eller maksimal ytelse etter behov.

Digitale løsninger får mer ut av deg

Koble sammen kontor og areal med Smart Farming

Smart Farming omfatter ikke bare digitalisering av maskinene, men også nettverksbygging av planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Med telemetriprogrammer sikrer du at det er en konstant utveksling av data mellom kontoret og maskinene, f.eks. med TELEMATICS fra CLAAS. Dette betyr at du kan koble sammen alle maskinene, selv en maskinpark fra flere leverandører, med bare ett digitalt program. Ved å koble til Farm Management-systemet ditt, kan du også aktivere alle prosesser fra å legge inn grensene dine for påvirkning til å overvåke vegetasjonen på arealene dine til koordinere gjødsling og høsting på ett sted.

Med dette har du digitalisert den pågående driften ved hjelp av Smart Farming. I tillegg gjør sensorteknologi, automatisering og nettverk langsiktig, økonomisk planlegging enklere for deg. Ved kontinuerlig å samle inn data maskinelt, gjør Smart Farming deg i stand til å analysere tidligere såings-, gjødslings- og innhøstingsprosesser, samt alt annet arbeid, og til å ta bedre beslutninger for fremtiden.

Oppdag hva som er mulig

GPS PILOT CEMIS 1200 sporfølgingssystem

Med GPS PILOT CEMIS 1200 kan du drive fremtidssikkert, kostnadsbesparende og enkelt presisjonsjordbruk hele året. CEMIS støtter deg fullt i jordbearbeiding, såing, gjødsling, pleie og innhøsting. Med automatisk sporfølging går maskinen din på skinner.

Til produktside

Maskinoptimalisering med CEMOS

Med CEMOS har du en intelligent følgesvenn om bord for å få mest mulig ut av maskinen din. Maskinoptimaliseringssystemet foreslår alltid nøyaktig innstillingene for traktoren, skurtreskeren eller snitteren du ber om for øyeblikket, enten for maksimal effektivitet eller maksimal ytelse. På denne måten reduserer systemet kompleksiteten for deg og tilpasser maskinen optimalt til alle arbeidsforhold.

Til produktside

CLAAS connect

Med gratis CLAAS Connect-program har du alle CLAAS-maskinene dine i én app – med all grunnleggende og live informasjon som konfigurasjoner, forbruk og plassering. I tillegg gir programmet deg rask tilgang til butikkene for reservedeler og driftskrav, samt en oversikt over garantien og tjenestene rundt maskinparken din. CLAAS Connect forbinder mennesker, maskiner og systemer.

Til produktside

Telemetri med Machine connect og TELEMATICS

I en landbruksvirksomhet låses mange prosesser sammen. Fremfor alt må mange maskiner jobbe hånd i hånd. TELEMATIKK hjelper deg med å holde full oversikt over maskinparken din. Systemet registrerer og behandler dataene som genereres på arbeidsplassen. Dette betyr: TELEMATIKK kobler sammen arealet og kontoret ditt for deg gjennom konstant datautveksling. Du kan også bruke DataConnect til å koordinere alle maskinene i den blandede flåten i en sky. CLAAS API sikrer en jevn tilkobling til gårdsadministrasjonssystemet.

Til produktside

CLAAS connect App

Hele verden av CLAAS i lommen din

CLAAS Connect er portalen for din egen CLAAS-verden, med all viktig informasjon og tjenester om CLAAS-maskinene dine. Med CLAAS Connect-app'en kan du nå bruke alle integrerte funksjoner, tjenester og butikker på din mobile enhet enda mer praktisk og raskt, og f.eks. be om et tilbud på ønsket konfigurasjon fra din CLAAS-forhandler når som helst eller bestille reservedeler ut i felten 24/7. Last ned CLAAS CONNECT-app'en for iOS- eller Android-enheter gratis fra Apple App Store eller Google Play og nettverket med CLAAS-maskinen og CLAAS-forhandleren din.

Spar kostnader med Smart Farming

Smarte maskiner og utstyr har potensial til å gjøre gårdene med kostnadsbesparende og fremtidssikre.

Gjør deg kjent med Smart Farming